You are here: Home / Nieuws / Nieuwe tarieven Regiotaxi Veenweide

Nieuwe tarieven Regiotaxi Veenweide

Met ingang van 1 januari 2018 zijn nieuwe tarieven vastgesteld voor reizigers van Regiotaxi Veenweide.  Het gaat daarbij om het OV tarief. De prijs per zone is voor dit jaar € 2,20,-

Het WMO tarief is ongewijzigd. 

Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de provincie Utrecht en deelnemende gemeenten.

Filed under: