You are here: Home / Nieuws / Wijzigingen tarief regiotaxi

Wijzigingen tarief regiotaxi

De tarieven voor het gebruik van Regiotaxi Veenweide in 2019 veranderen. De eigen bijdrage wordt verhoogd naar € 0,80 per zone voor wmo-pashouders. Vanuit de deelnemende gemeenten is in overleg met de provincie Utrecht gekozen om het tarief te verhogen. Dit om in lijn te blijven met het OV-tarief. Ook heeft de regiotaxi te maken met een stijging van de vervoerskosten door indexatie. Het tarief voor iemand zonder pas, een OV-reiziger, blijft ongewijzigd en is volgend jaar nog steeds € 2,20 per zone.

Filed under: