You are here: Home / Reismogelijkheden / Hulpmiddelen, bagage en huisdieren

Hulpmiddelen, bagage en huisdieren

De Regiotaxi is voor iedereen toegankelijk. Ook als u hulpmiddelen gebruikt zoals een rollator, scootmobiel, looprek of rolstoel. De Regiotaxi beschikt zowel over reguliere taxi’s als over (rolstoel-)bussen, waarin ruimte is voor rolstoelen en scootmobielen.

Rolstoelgebruikers
Wij willen u zo veilig mogelijk vervoeren. Het liefst dus op een reguliere zitplaats in de bus. De chauffeur helpt u bij uw overstap naar een reguliere zitplaats en zal de rolstoel vervolgens vastzetten in het voertuig. Bent u niet in staat om over te stappen? Dan kunt u in uw rolstoel blijven zitten op voorwaarde dat de rolstoel stevig vastgezet kan worden, conform de code VVR (Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden). Binnenkort zal de meest actuele versie van de code op de nieuwe website http://www.codevvr.nl gepubliceerd worden. De concept versie kunt u hier bekijken. Reizigers zijn verplicht mee te werken aan het veilig vastzetten van rolstoelen.

Scootmobiel
Reizigers met een scootmobiel parkeren de scootmobiel op een veilige plaats naast de bus. Vervolgens betreden zij met hulp van de chauffeur de bus en nemen plaats op een reguliere zitplaats voorzien van veiligheidsgordels. Indien nodig kunt u de bus betreden met behulp van de beschikbare rolstoel. De bus betreden zittend op de scootmobiel is niet toegestaan. De chauffeur zet de onbemande scootmobiel in de bus en zorgt voor het vastzetten van de scootmobiel, conform de code VVR (Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden).

Bagage

U mag een normale hoeveelheid handbagage meenemen, als u dat bij de reservering meldt. De bagage mag niet van een aard of omvang zijn dat de veiligheid in het geding komt, overige passagiers worden gehinderd of andere zitplaatsen worden ingenomen. Dit alles beoordeelt de chauffeur.

Huisdieren

Huisdieren die veilig in een tas of mand kunnen meereizen op schoot, mogen gratis mee. Grotere huisdieren mogen niet mee. Uitzondering zijn de erkende hulp- of geleidehonden. Ook die mogen gratis mee.